뉴스 리스트

NISHIO RENT ALL VIETNAM CO., LTD – 10 YEARS ANNIVERSARY EVENT

2022/04/27 NISHIO News
NISHIO RENT ALL VIETNAM CO., LTD – 10 YEARS ANNIVERSARY EVENT
On April 16th, 2022 NISHIO RENT ALL VIETNAM CO., LTD successfully organized a company trip in combination with the 10th anniversary event at Phu Quoc Intercontential Long Beach Resort. NISHIO RENT ALL VIETNAM was established in April 2012. Up to now, we have affirmed our position in the Vietnam market. After 10 years, we have grown to have 62 staff and 7 branches. This 2022 is very special as it marks a brilliant milestone with Nishio’s 10-year presence in Vietnam. 10 years is not too long for a business, but it is a long time with all of us through so many ups and downs. The most typical is the past year 2021, despite being heavily affected by the Covid-19 pandemic, with our unity and relentless efforts, we have achieved great success together. 10 years is a journey that we have been together and trying to create the success of Nishio VN. Along the way, the Board of Management of Nishio VN always follows and recognizes the positive values ​​that we have brought together. The NISHIO VIETNAM Board of Management Due to the extremely complicated Covid-19 service situation, the President of NISHIO RENT ALL VIETNAM, Mr. Tomura, was unable to attend this important event, but he still did not forget to send his best wishes to NISHIO VIETNAM from Japan.   This special atmosphere is an opportunity for our Board of Directors to send sincere and deepest thanks to all of the staff. Mr. Takumi Hosoi – General Director of NISHIO RENT ALL VIETNAM CO., LTD awarded certificates, trophy, and best wishes to the company’s employees. Mr. Takumi Hosoi Besides the Gala Diner night, NISHIO members also had a chance to visit and participate in a very interesting Team Building session right at the long and romantic beach of Phu Quoc Pearl Island. This is an opportunity for the North, Central and South teams to meet and have fun together after each year of working far from each other. Team building at Phu Quoc long beach Visit to the Pagodas and Temples at Phu Quoc Visit to Hon Thom The ending of our event left many impressions and unforgettable emotions. Let’s congratulate each other on the success that we have achieved together in the past journey, hope that all members of NISHIO VIETNAM will stick together for even longer journeys! Watch full clip about three days of event at here.

NISHIO VIETNAM is honored to appear in the Invest Asia magazine 2022

2022/03/04 NISHIO News
NISHIO VIETNAM is honored to appear in the Invest Asia magazine 2022
Invest Asia (International and Japanese edition) is one magazine specializing in business and industrial parks that integrates information on industrial parks in Vietnam and other regions into one volume. It is published twice a year. This time, NISHIO appears in the international version in English and Korean. Our General Director – Mr. TAKUMI HOSOI is on the cover page beside the leaders of business associations and Commerce as the European Chamber of Commerce in Vietnam. He has a special interview with the magazine. You can find our customer feedback from Samsung and Doosan in this article as well. Read full the interview at here.

저희 NISHIO는 2021년 베트남 풍력 발전 컨퍼런스에  함께했습니다

2021/12/03 NISHIO News
저희 NISHIO는 2021년 베트남 풍력 발전 컨퍼런스에 함께했습니다
2021년 12월 1일과 2일 베트남 풍력 발전 컨퍼런스가 기술 응용 개발부(베트남 풍력 발전 2021)가 주최한 베트남 에너지 기술 포럼 에서 개최되었습니다. 이 컨퍼런스는 독일, 하노이 덴마크 대사관, 노르웨이 대사관, 노르웨이 무역 투자 진흥기구(혁신 노르웨이) 및 영국 대사관의 에너지 지원 프로그램의 지원을 받아 인포마 마켓과 협력하여 글로벌 풍력 에너지 위원회(GWEC)가 주최했습니다. 이 행사는  주요 산업의 리더, 정부 대표 및 국제 전문가를 모아 화석 연료에서 재생 에너지로의 에너지 전환(에너지 청정, 사회 경제적 개발 목표를 위한 재생 에너지의 역할)의 기회와 과제에 대해 논의합니다. 행사의 연사는 CIP, GOLDWIND, VESTAS, MAINSTREAM 등과 같은 세계 풍력 에너지 산업의 주요 거물들 입니다 . NISHIO는 GWEC의 회원으로서 올해의 가장 중요한 행사에 참석했습니다. 베트남 풍력 발전 컨퍼런스는 글로벌 에너지 상황, 에너지원 구조 전환의 중요성, 가까운 미래에 베트남과 동남아시아 풍력 산업의 잠재력과 발전 동향에 대한 정보를 제공했습니다. 우리는 베트남 풍력 프로젝트의 건설 및 설치 과정에서 No.1 장비 공급업체임을 자랑스럽게 생각합니다. NISHIO는 항상 고객과 함께하며 풍력 프로젝트의 안전하고 효과적인 건설에 기여하겠습니다. 감사합니다.

NISHIO HO CHI MINH 사무소 및 장비 센터가 위치를 변경했습니다!

2021/04/08 NISHIO News
NISHIO HO CHI MINH 사무소 및 장비 센터가 위치를 변경했습니다!
NISHIO RENT ALL VIETNAM xin được thông báo với toàn thể quý khách hàng về việc thay đổi địa điểm văn phòng và kho thiết bị của chi nhánh Hồ Chí Minh như sau: Văn Phòng HCM: Phòng 208, tầng 2, Lô T5-2 và Lô T6, đường D 11B, Khu Công Nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. Kho thiết bị HCM: Số 990 Xa Lộ Hà Nội, khu phố 2, phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam. Việc đổi mới văn phòng và kho thiết bị có diện tích to gấp 2.5 lần diện tích cũ, vị trí nằm giữa khu công nghệ cao, cơ sở vật chất khang trang hơn,… NISHIO hy vọng đây sẽ là một bước khởi đầu mới đối với chúng tôi, cũng như mang đến những trải nghiệm và dịch vụ chất lượng tốt hơn tới toàn bộ quý khách hàng.  

웹 사이트를 리뉴얼했습니다!

2021/03/23 NISHIO News
웹 사이트를 리뉴얼했습니다!
노력 끝에 드디어 이번 4 월에 NISHIO의 새로운 웹 사이트가 공개 될 예정임을 알려 드리게되어 기쁩니다! 이제 렌탈 장비와 서비스에 대한 정보를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 새로 워진 디자인의 멋지고 편리함으로 모든 고객과 여러분에게 흥미로운 경험을 선사 할 것이라고 믿습니다. 일반적으로 웹 사이트에서 최신 제품을 업데이트합니다. 요구 사항이 있으면 주저하지 말고 웹 사이트를 통해 문의하십시오!

니시오가 하노이 본사에 자리잡음

2018/05/24 NISHIO News
니시오가 하노이 본사에 자리잡음
https://veho.press/press/70

베트남 법인 5주년 기념식

2017/04/15 NISHIO News
베트남 법인 5주년 기념식
니시오 베트남은 하노이에 2012년 4월에 설립되었습니다. 처음 1개의 사무실에 7명으로 시작하여 1년후 2013년 4월에 남부 HCM Office 를 설립하여 확장하였으며 다음해에 응이손, 하이퐁, 다낭 오피스를 설립하였스빈다. 지금까지 60명의 직원과 5개의 지점을 가지고 있습니다. 가장 좋은 서비스와 고객의 편리를 위해 우리는 베트남 어느지역이라도 당사 비지니스를 위해 확장할 것입니다.

회사 여행 2016- 앙코르 와트, 캄보디아

2016/06/20 NISHIO News
회사 여행 2016- 앙코르 와트, 캄보디아
회사여행 2016 ! 우리는 세계 문화 유적 앙코르 와트 캄보디아에 갔슴 이번해 직원은 35명에서 50명으로 증가, 우리는 직원에게 최고의 환경, 고객에게는 최고의 서비스를 약속합니다.

니시오 렌탈 호주 Skyreach 인수

2016/03/01 NISHIO News
니시오 렌탈 호주 Skyreach 인수
2016년에 니시오렌탈은 Skyreach 인수를 조인식에 사인하였으며, 니시오 그룹은 호주 장비회사 skyreach에 가치있는 투자를 하였습니다. http://www.skyreach.com.au/news/NichioInvest.php

회사 여행 태국 2015

2015/06/25 NISHIO News
회사 여행 태국 2015
니시오는 항상 직원의 좋은 환경을 생각합니다. 최근 니시오 베트남은 2박3일 태국 여행을 4개 지점 직원 모두 다녀왔습니다. – HCM, 하노이, 응이손, 하이퐁 태국에서 4성호텔에 숙박하고, 유명한 음식을 먹었습니다. 니시오 베트남과 니시오 태국 직원 미팅 모든 직원은 이번 여행을 즐기고 행복하였으며, 니시오 베트남은 2016년에 좀더 흥미로운 여행할 것을 약속하였습니다.

니시오 볼 라이트 2013년 하노이 일본 축제에 사용

2013/11/07 NISHIO News
니시오 볼 라이트 2013년 하노이 일본 축제에 사용
니시오 자체 제작 장비인 니시오 볼 라이트는 2013년 하노이에서 열린 일본 베트남 축제에 사용되었습니다. 이 축제는 일본 베트남 우정 40주년 기념 이벤트 였습니다.