Tin tức

  • TOP
  • Tin tức
  • Sản phẩm i-Lite của NISHIO có thể hỗ trợ bạn như thế nào trong thời gian đại dịch Covid-19?

2021/07/26 Thông tin sản phẩm

Sản phẩm i-Lite của NISHIO có thể hỗ trợ bạn như thế nào trong thời gian đại dịch Covid-19?

Bạn có biết rằng i-Lite có thể trở thành một phương pháp tuyệt vời cho nhà máy/công ty để đối phó với virus?
Hãy cũng xem một vài ý tưởng đến từ các khách hàng của chúng tôi!
Kiểm tra thêm thông tin chi tiết về i-Lite: https://www.nishio.com.vn/en/factoryandlogistics/i-lite/