Tin tức

  • TOP
  • Tin tức
  • Hàng loạt thiết bị của Nishio phục vụ dưới dự án Vinfast

2018/02/10 Các dự án đã thực hiện

Hàng loạt thiết bị của Nishio phục vụ dưới dự án Vinfast

Hàng loạt thiết bị của Nishio được tin dùng cho công trường của Vinfast-dự án sản xuất ô tô lớn nhất Việt Nam

  • Hàng loạt thiết bị của Nishio phục vụ dưới dự án Vinfast
  • Hàng loạt thiết bị của Nishio phục vụ dưới dự án Vinfast
  • Hàng loạt thiết bị của Nishio phục vụ dưới dự án Vinfast
  • Hàng loạt thiết bị của Nishio phục vụ dưới dự án Vinfast
  • Hàng loạt thiết bị của Nishio phục vụ dưới dự án Vinfast
  • Hàng loạt thiết bị của Nishio phục vụ dưới dự án Vinfast
  • Hàng loạt thiết bị của Nishio phục vụ dưới dự án Vinfast

Tin tức liên quan