Tin tức

  • TOP
  • Tin tức
  • Thiết bị nâng đặc biệt chuyên dùng dưới dự án Unilever

2016/11/01 Thông tin sản phẩm

Thiết bị nâng đặc biệt chuyên dùng dưới dự án Unilever

Giáo nâng người Nhật Bản mã hiệu SHO36 và US36 là thiết bị đặc biệt , được dự án Unilever chuyên dùng.
Thiết bị nâng này rất đặc biệt bởi những tính năng đặc trưng của nó ví dụ như sự linh hoạt, gọn nhẹ và độ an toàn cao

Tham khảo thêm tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=FFnYIJYLQF0

  • Thiết bị nâng đặc biệt chuyên dùng dưới dự án Unilever
  • Thiết bị nâng đặc biệt chuyên dùng dưới dự án Unilever